Marin leksikon

Fra Marinleksikon
Header ML cropped NO.jpg


Alt text Alt textLogo UiB NO.jpg NIFU logo no.png


Marin leksikon er et samarbeidsinitiativ mellom CHAM - Senter for Humaniora i Portugal og Universitetsmuseet i Bergen og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i Norge, finansiert av EEA Grants og CHAM-Senter for Humaniora. Målet med prosjektet er å skape en database som omfatter navn på sjøpattedyr (hvaler, seler, sjøløver, sjøkyr, isbjørn og oter), fabeldyr fra tidlig moderne tid, og stedsnavn knyttet til (fangst av) sjøpattedyr på tretten forskjellige språk (inkludert gamle uttrykk og navn).
Leksikonet presenteres her i en foreløpig versjon, med ord og uttrykk fra 14 språk, fra land ved Atlanterhavet.

Leksikon


Gjennom EØS-avtalen er Island, Liechtenstein og Norge partnere i det indre markedet med EUs medlemsstater. Som et middel for å fremme kontinuerlig og balansert styrking av økonomiske og handelsmessige forbindelser, har partene i EØS-avtalen etablert en flerårig finansiell mekanisme, kjent som EØS-grants. EØS-grants tar sikte på å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og å styrke de bilaterale forbindelsene mellom disse tre landene og mottakerlandene. For perioden 2014-2021 er det avtalt et samlet bidrag på € 2,8 milliarder som skal fordeles mellom 15 mottakerland. Portugal har blitt tildelt et beløp på € 102,7 millioner. Finn ut mer på eeagrants.gov.pt.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.